An-Najah Taruna Insan Al-Quran

Sahabat Dhuafa (Zakat harta dan zakat fitrah bagi Mustahiqnya, QS. At-Taubah : 60)